Kirkkoneuvosto valitsi jäsenet vastuuryhmiin

20.2.2017 16.28

Kirkkoneuvosto valitsi helmikuun kokouksessaan jäsenet niin kutsuttuihin vastuuryhmiin. 

Vastuuryhmiin nimetyt jäsenet löytyvät täältä.

Jumalanpalveluksen, kasvatuksen, palvelun ja taloushallinnon vastuuryhmät kirkkoneuvosto on perustanut jo joulukuussa.

Vastuuryhmien toiminnan aloittaminen liittyy seurakunnassa toteutettuun hallinnon uudistamiseen, josta kirkkovaltuusto teki päätöksen jo viime marraskuussa ja jolloin päätettiin vastuuryhmien toiminnan aloittamisesta tämän vuoden alusta.

Hallinnon uudistuksen tarkoituksena on ollut hallinnon keventäminen ja järkeistäminen, hallinnon moniportaisuuden, valmistelutyön ja kulujen ja vähentäminen. Siksi katsottiin mielekkääksi luopua lähetystyön, diakoniatyön sekä lapsi- ja nuorisotyön johtokunnista sekä kirkkoneuvoston alaisesta taloudellisesta jaostosta ja perustaa näiden sijasta niin kutsutut vastuuryhmät.

Jumalanpalveluselämän, kasvatuksen ja palvelun vastuuryhmien  tarkoitus on olla  ennen kaikkea toimintaan ja sen suunnitteluun painottuvia kokoonpanoja. Taloushallinnon vastuuryhmä toimii  talouspäällikön valmistelu- ja suunnittelutyön tukena.

Vastuuryhmien jäsenten nimeäminen toteutettiin nyt, kun hallintouudistukseen liittyen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli oli tammikuussa vahvistanut Liedon seurakunnan uudistetun kirkkoneuvoston ohjesäännön, jossa muun muassa todetaan seurakunnassa olevan vastuuryhmiä.

Nimetessään vastuuryhmien jäsenet kirkkoneuvosto totesi samalla luontevaksi lakkauttaa kirkkoneuvoston eri tehtäviä varten perustamat suunnittelu- ja työryhmät sekä tiimit.

Vastuuryhmien on jatkossa mahdollista perustaa toiminnallisia työryhmiä ja tiimejä toiminnallisten arpeidensa mukaan.

 

 

« Uutislistaukseen