Uutislistaukseen

Tuloveroprosentti 1,3 myös ensi vuonna

Liedon seurakunnan kirkkovaltuusto vahvisti Liedon seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,30 % vuodelle 2024. 

Päätös oli kirkkoneuvoston esityksen mukainen. Soteverouudistuksen takia veroprosenttia laskettiin hieman 2023 vuodelle, 1,35 %:sta 1,30 %:iin. Vuonna 2024 tulovero- eli kirkollisveroprosentti pysyy näin siis samana kuin nyt kuluvana vuonna.

Kirkollisveroprosentiin nostoon ei ole perusteita. Seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut vakaa. Verotulojen arvioidaan kasvavan maltillisesti, vaikka jäsenmäärä on ollut hieman laskeva. Kulurakennetta on sopeutettu tasapainotussuunnitelman avulla. Huomioitava on myös yksityistalouksien jo heikentynyt ostovoima, muun muassa koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksena kohonneen inflaation takia.

14.9.2023 13.46