Uutislistaukseen

Arjen apu -vapaaehtoisia maahanmuuttajien tueksi – Yhteisölähtöisen kotoutumisen -koulutusta yhdessä SPR:n kanssa

Nauravia ihmisiä istumassa ja kahvittelemassa.

Punaisen Ristin Liedon osaston ja Liedon seurakunnan keväällä pidettävässä koulutuspäivässä tutustutaan yhteisölähtöisen kotoutumisen periaatteisiin ja saadaan valmiuksia niin kutsuttuun Arjen apu -vapaaehtoistoimintaan maahanmuuttajien parissa.

Arjen apu -vapaaehtoinen on osa oman paikkakuntansa auttajaporukkaa, joka lyhyillä tapaamisilla tutustuttaa uusia kuntalaisia paikkakunnan asukkaisiin, palveluihin, harrastusmahdollisuuksiin ja kulttuuritarjontaan.

Uusien kuntalaisten kotoutumista tukeva Arjen apu on monin tavoin arvokasta vapaaehtoistoimintaa. Sen kautta edistetään inhimillisyyttä, autetaan heikommassa asemassa olevaa, lisätään yhdenvertaisuutta ja rakennetaan moniarvoista yhteiskuntaa.

Taustalla on Suomen Punaisen Ristin yhteisölähtöisen kotoutumisen pilottihanke, joka on tänä keväänä käynnistynyt eri puolilla Suomea. Yhteisölähtöisellä kotouttamisella pyritään tukemaan kiintiöpakolaisten kotoutumista uuteen kotikuntaansa, ja siinä on kyseessä kunnan kanssa yhteistyössä toteutettava ja järjestörajat ylittävä toiminta. Hankekumppaneina SPR:llä on Humak sekä Kirkkohallitus, ja rahoitukseen osallistuu työ- ja elinkeinoministeriö.


Yhteisölähtöisen kotoutumisen malli (Community Sponsorship) on Kanadasta. Sitä käytetään jo useissa EU-maissa nopeuttamaan kiintiöpakolaisten kotoutumista ja tukemaan valtio- ja kuntajohtoista kotouttavaa työtä.  


Arjen apu ja yhteisölähtöinen kotoutuminen -koulutus

torstaina 11.5. klo 17.30-20.30 Liedon seurakuntatalolla, Kirkkotie 15.
Koulutus on maksuton.
Ilmoittaudu mukaan tästä viimeistään 9.5.

Ohjelma

17.30-18.45 I Koulutusosio: Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta
18.45-19 Kahvitauko
19-20.30 II Koulutusosio: Kiintiöpakolaisten kotoutumisen tukeminen: Arjen apu ja yhteisölähtöinen kotoutuminen

26.4.2023 16.03