Uutislistaukseen

Auran kirkon esteettömyyttä ja muunneltavuutta parannetaan uusin suunnitelmin

Auran kirkon penkkien poisto ja monikäyttötila_LPR.jpg

Auran kirkon uudessa korjaussuunnitelmassa poistetaan muutama penkkirivi alttarialueen läheisyydestä. Muutos on teknisesti pieni, mutta tilan esteettömyyden ja monikäyttäisyyden parantamisen kannalta merkittävä. Suunnittelukuva: Arkkitehtitoimisto LPR

Auran kirkon peruskorjaussuunnitelmat ovat täsmentyneet. Uusissa suunnitelmissa alttarialueen välittömästä läheisyydestä poistetaan penkkirivejä ja niiden istuinpaikat korvataan tuoleilla. Lisäksi peruskorjaustöihin sisällytetään kirkon sisäpintojen maalaaminen ja sakastin aputilan, pienen keittiön, kunnostus.  

Kirkkovaltuusto hyväksyi uudet suunnitelmat luottamuskauden avauskokouksessaan 19.1.2023. Jo kertaalleen hyväksynnän ja Kirkkohallituksen vahvistuksen saaneiden suunnitelmien muutosten taustalla on uudelleen virinnyt keskustelu sekä esteettömyyden että muunneltavuuden parantamisesta. Tältä kannalta Auran kirkon korjaustoimikunta piti tarpeellisena vielä uudelleen arvioida tehtyjä suunnitelmia. Kirkkoneuvosto ja -valtuusto olivat yhtä mieltä uusien esitettyjen muutosten tarkoituksenmukaisuudesta.

– Vihdoin Auran kirkon peruskorjaus etenee ja loppukesästä pääsemme yhdessä juhlimaan kirkon käyttöönottoa. Muutos on hillitty ja lisää kirkon käyttömahdollisuuksia myös arkiviikolla. Myös esteettömyys paranee, iloitsee kirkkoherra Risto Leppänen.

Uusista suunnitelmista antamassaan lausunnossaan myös Museovirasto toteaa kirkkosalin joustavan ja monipuolisen käytön olevan ymmärrettävä tarve, vaikka kehottaakin seurakuntaa harkitsemaan muutoksen tarpeellisuutta. Lausunto huomauttaa siitä oleellisesta seikasta, että liikuntaesteisten luiskan kaltevuus ei täytä esteettömyyden minimivaatimuksia. Tältä osin suunnitelmaa tullaan korjaamaan. Huomioon tullaan ottamaan myös Museoviraston näkemykset käytettävien maalien koostumuksesta ja laatuvaatimuksista.

Penkkeihin kajoava muutos ei ole radikaali verrattuna Kirkkohallituksen jo aiemmin vahvistamiin suunnitelmiin. Niissäkin oli muutoksia penkkiasetelmiin; rivejä oli tarkoitus lyhentää, joitakin penkkejä poistaa ja sijoittaa liikuntaesteisten paikat kirkon eteläisen ristivarren vasemmalle puolelle. Tätä taustaa vasten uusi ehdotettu muutos on teknisesti pieni ja poistettavat penkit palautettavissa. Penkkikorttelin muutos on kuitenkin kirkkolain tarkoittama olennainen muutos, ja siksi kirkkovaltuuston hyväksymät muutossuunnitelmat vaativat vielä vahvistuksen Kirkkohallitukselta.

Peruskorjaus on Auran kirkossa jo paraikaa meneillään. Korjaustöiden urakka-aika on 9.1.–23.6.2023. Uudet, täsmentyneet korjaussuunnitelmat eivät vaikuta sen kestoon eivätkä kasvata kustannuksia. 

Päättäessään hyväksyä nyt esitetyt suunnitelmamuutokset kirkkovaltuusto puntaroi lisäksi kahden muun vaihtoehdon välillä. Vaakakupissa oli paitsi pitäytyä jo aiemmin hyväksytyissä suunnitelmissa myös se, että kirkon käyttötarpeiden, monikäyttöisyyden ja liikuntaesteisten paikkojen määrittäminen ja suunnittelutyö olisi aloitettu kokonaan uudestaan. 

– Päätös syntyi huolellisen harkinnan ja perusteellisen keskustelun myötä. Auran kirkon kanssa kuljettu matka on hitsannut meitä yhteen ja antaa uskoa tulevaisuuteen, toteaa Leppänen hyvillään. 

Päätöksestä lisää kirkkovaltuuston 19.1.2023 pöytäkirjassa. 

Myös verkkouutisissa lisää aiheesta ja peruskorjauksen laajuudesta:

Auran kirkon peruskorjauksen pääurakoitsijaksi Ville Kauppi – hankkeen kustannusarvio 1,2 miljoonaa - Liedon seurakuntaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Auran kirkon peruskorjaus alkaa – ovet sulkee joulupäivän jumalanpalvelus - Liedon seurakuntaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

20.1.2023 14.46