Kirkkoa remontoimaan!

Liedon kirkon remontti on ajankohtainen, suuri, lietolaisille yhteinen ja tärkeä hanke. 

Tällä hetkellä meneillään on hankesuunnitelman laadinta. Siitä vastaa Insinööritoimisto Jouko Sjöberg. Varsinaiset remontointityöt on suunniteltu aloitettavan vuoden 2020 aikana.

Suunnittelun pohjaksi seurakuntalaisten, lietolaisten, mielipiteet ovat tärkeitä. Niitä kerättiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2016 pidetyssä kirkon remontti-illassa, jossa TT Juhani Holman johdolla tarkasteltiin, miten eri aikakausien teologiset ja opilliset käsitykset ovat muokanneet kirkkosalien käyttöä ja sisusta. Tämän myötä heräteltiin ajattelemaan, miten kirkkotila voisi tulevaisuudessa uudistua siten, että se paremmin ja joustavammin palvelisi monimuotoista jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämää.

Missä on alttarin paikka? Entä urkujen? Voisivatko penkit olla liikuteltavissa? Miten ottaa huomioon lapset kirkossa? Mitkä ovat digitalisaation mahdollisuudet kirkkotilassa? Mikä on luovuttamatonta kotikirkossa? Mikä pitäisi olla toisin?

Sähköisellä palautelomakkeella voit kertoa ajatuksiasi.

Jos haluat kertoa näkemyksesi vaikka piirroksin, voit tulostaa alta kuvallisen lomakkeen ja tuoda tai lähettää sen postitse kirkkoherranvirastoon (Hyvättyläntie 6, 21420 Lieto) tai lähettää piiroksestasi / lomakkeestasi kuvan sähköpostitse: liedon.khranvirasto@evl.fi

Lomakkeen voi jättää myös kirkkoon tai suntiolle.

Kerro ideasi ja ajatuksesi piirtäen tai kysymyksiin vastaten:

Tulostettava palautelomake: Liedon kirkon kirkkosali, palautekysymykset. 

Ole hyvä, tästä voit tutustua Kirkkotilan symboliikkaa tarkastelevaan teologiseen taustaselvitykseen, joka on laadittu Liedon kirkon remontoinnin tarpeisiin. Taustaselvityksen on laatinut TT Mika K T Pajunen, Hiljaisuuden Ystävät ry:n toiminnanjohtaja.

 

YouTube-video