Virkatodistus ja sukuselvitys

Tilaa virkatodistus tästä.

 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset voi tilata Liedon seurakunnasta sekä Tarvasjoen kappeliseurakunnasta puhelimitse, kirjeitse, käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa tai yllä olevalla verkkolomakkeella. 

Tilauksen voi tehdä sähköpostitsekin. Tietoturvasyistä viestiin ei silloin saa kirjoittaa henkilötunnusta, ainoastaan syntymäajan.  

Virkatodistukset elävistä henkilöistä henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti, sukuselvitykset esimerkiksi perunkirjoituksiin toimitetaan noin kahden viikon sisällä.


Virkatodistus

Virkatodistuksia elävistä henkilöistä tarvitaan esimerkiksi perunkirjoitusta, lainhuutoa, kiinteistökauppaa tai ulkomaan viranomaisia varten. Virkatodistuksessa voidaan antaa erilaisia tietoja, sen mukaan, millaisia tietoja asiakkaat tarvitsevat. Passia tai ajokorttia varten virkatodistusta ei tarvita, sillä viranomaiset saavat nykyään yleensä tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä.

Perunkirjoitusta varten omaiset pyytävät virkatodistuksen (niin kutsutun ”elää-todistuksen”) oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai maistraatista, mikäli vainajan sukuselvityksessä ei lue perillisen henkilötunnuksen jälkeen sanaa ”elää”. Elävästä henkilöstä perunkirjoitukseen riittävät henkilökohtaiset tiedot, eikä tietoja esimerkiksi vanhemmista tarvita.

Ulkomaiden viranomaisia varten toimitetaan monikielinen virkatodistus, jonka kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.


Sukuselvitys

Sukuselvitys on kuolleen henkilön virkatodistus. Sitä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitusta tai lainhuutoa varten.

Vainajasta täytyy olla perunkirjoitusta varten 15-vuotiaasta lähtien katkeamaton sukuselvitys. Sukuselvitys pyydetään jokaisen sellaisen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa asianomainen on ollut kirjoilla. Mikäli henkilö ei ole ollut kirkon jäsen, saa todistuksen tältä ajanjaksolta maistraatista.

Katkeamatonta sukuselvitystä tarvitaan, sillä etenkin iäkkäämpien henkilöiden kohdalla sekä maistraatin että kirkon sähköisissä tietojärjestelmissä on puutteita. Voi esimerkiksi olla niin, että kaikki henkilön lapset eivät näy järjestelmissä. Kirkonkirjoista tiedot sen sijaan saadaan, sillä Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimi pitkään Suomen ainoana väestökirjanpitäjänä.

Mikäli vainajan perilliset luopuvat omasta perintöosastaan esimerkiksi lastensa hyväksi, täytyy myös perinnöstä luopuvasta henkilöstä tehdä katkeamaton sukuselvitys.

 

Sukututkimus

Sukututkimus tilataan aina kirjallisesti, joko sähköpostitse, kirjeellä tai käymällä kirkkoherranvirastossa. Sukututkimuksia tehdään resurssien sallimissa rajoissa ja toimitusajoissa saattaa olla pidempikin viive. Arvioitua toimitusaikaa voi tiedustella kirkkoherranvirastosta.

 

Virkatodistusten hinnat

Maksuton: seurakunnan jäsenen perustiedot.
Maksullinen: Seurakunnan jäsenen perustietojen lisäksi aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja, 9 €.
Maksullinen: Manuaalisesti laaditut todistukset 30 €.
Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,5 €. Tarkemmat hinnoittelutiedot Kirkkohallituksen ohjeista.