Kesätyöpaikat 2020

Seurakunnassa on avoimena useita työpaikkoja kesäksi 2020. Tiedot kaikista kesätyöpaikoista ja linkit niiden sähköisiin hakulomakkeisiin löytyvät tältä sivulta. Viimeinen kesätöiden hakupäivä on 29.2.2020. Valinnoista ilmoitetaan maaliskuun loppuun mennessä. 


KESÄKSI 2020 TARVITSEMME

LEIRIAVUSTAJIA (12 työntekijää) seuraaville ajanjaksoille: 

28.5.–11.7. (kaksi työntekijää)

27.–29.3. / 1.6.–8.7. (kaksi työntekijää)

4.6.–15.7. (kaksi työntekijää)

4.–28.6. (kaksi työntekijää)

25.6.–30.7. (kaksi työntekijää)

2.7.–13.. (kaksi työntekijää)

Leiriavustajilta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää (valvontatehtävät), reipasta ja vastuuntuntoista työotetta, iloista asennetta sekä kykyä toiminnan organisoimiseen ja nuorempien ohjaajien tukemiseen. Tehtävään valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Palkkaus: KirVESTES 201 /  1547, 16 €/kk

Lisätietoja: Kaisa Lahdenkauppi, p. 050 598 0735, kaisa.lahdenkauppi@evl.fi


 

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ HAUTAUSMAILLE (kymmenen työntekijää)

1.6.—5.7. (viisi työntekijää) 

6.7.—9.8. (viisi työntekijää)

Kummallekin jaksolle valitaan neljä kesätyöntekijää Liedon kirkon ja Keisvuoren hautausmaille sekä yksi Tarvasjoelle.
Työ on puutarhatyötä: nurmikon leikkausta, kukkien istutusta, kastelua ja kitkentää. Lisäksi kesätyöntekijä toimii Liedon kirkon esittelijän sijaisena. Palkka: 1200 €/kk.

Lisätietoja: Laura Markula, p. 050 575 1442, laura.markula@evl.fi

Hakulomake hautausmaiden kesätyöntekijäksi 


KAUSITYÖNTEKIJÄÄ HAUTAUSMAILLE (1–2 työntekijää) ajalle 20.4.–11.10.

Tehtäviin kuuluu hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoa ja kunnossapitoa sekä hautojen hoitoa Liedon keskustan alueella ja Tarvasjoella. Arvostamme puutarha-alan koulutusta, työkokemusta, koneiden käyttötaitoa, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Palkkaus: KirVESTES 303 / 1850,47 €/kk.

Lisätietoja: Laura Markula, p. 050 575 1442, laura.markula@evl.fi

Hakulomake kausityöntekijän työhön.


RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÖITÄ (kaksi työntekijää)

leirikeskus Halssiin ajanjaksoille 1.6.–11.8.2020.   

Ruokapalvelutyöntekijä avustaa leirikeskuksen keittiötyössä ja työskentelee emännän alaisuudessa. Ruokapalvelutyöntekijällä on oltava hygieniapassi. Palkkaus on tuntiperusteinen, T3 (9,41 €/h).  

Lisätiedot: Ulla Louhe, p. 040 718 8494.  

Hakulomake ruokapalvelutyöntekijän työhön


KIRKON ESITTELIJÄÄ  17.6.-9.8. LIEDON KIRKKOON 

Kirkon esittelijä esittelee Tiekirkkona toimivaa Liedon kirkkoa. Kirkon esittelijä toimii myös suntiona kasteissa, vihkimisissä ja hartauksissa sekä suntion apuna konfirmaatioissa. Edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä sekä suomen kielen lisäksi hyvä englannin kielen suullinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Kirkon esittelijän on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Palkka: KirVESTES 201 /  1547, 16 €/kk.

Lisätiedot kirkon esittelijän työstä: suntio Elina Tupala, p. 050 5980 754, elina.tupala@evl.fi 
Lisätiedot Tiekirkko-verkostosta Tiekirkko-sivustolta.  

Hakulomake kirkon esittelijän työhön