Kesätyöpaikat 2019

Seurakunnassa on avoimena useita työpaikkoja kesäksi 2019. Tiedot kaikista kesätyöpaikoista ja linkit niiden sähköisiin hakulomakkeisiin löytyvät tältä sivulta. Viimeinen kesätöiden hakupäivä on 1.3.2019. Valinnoista ilmoitetaan maaliskuun aikana. (Poikkeuksena koululaisten päiväleirien ohjaajan kesätyöt; niiden valinnat ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä.) 


KESÄKSI 2019 TARVITSEMME

LEIRIAVUSTAJIA (kymmenen työntekijää) seuraaville ajanjaksoille: 

30.5.–7.7. (neljä työntekijää)

10.–30.6. (kaksi työntekijää)

6.6.–14.7. (kaksi työntekijää)

4.7.–11.8. (kaksi työntekijää)

Leiriavustajilta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää (valvontatehtävät), reipasta ja vastuuntuntoista työotetta, iloista asennetta sekä kykyä toiminnan organisoimiseen ja nuorempien ohjaajien tukemiseen. Palkkaus: KirVESTES 201 /  1547, 16 €/kk

Tarvitsemme myös kesäksi leirien yövalvojaa Halssin leirikeskukseen. Työ on tilapäistä yövalvontaa tarvittaessa, sovittuina ajanjaksoina kesän 2019 leirikaudella. Valvontatehtävät edellyttävät vähintään 18 vuoden ikää.  

Lisätietoja: Yvonne Smidtslund-Hissa, p. 0500 630 251, yvonne.smidtslund@evl.fi

Hakulomake leiriavustajan työhön


OHJAAJIA KOULULAISTEN  PÄIVÄLEIREILLE (enint. kahdeksan työntekijää) 3.–14.6.2019

Ohjaajan on oltava vähintään 18-vuotias ja hänellä on oltava kokemusta lasten kanssa toimimisesta ja kykyä ryhmien ohjaamiseen. Reippaus ja iloinen ote työhön on tarpeen.  Palkkaus vaativuusryhmän KirVESTES 201 mukaisesti. Ensisijaisesti 1.- ja 2.-luokkalaisille tarkoitettuja päiväleirejä pidetään Liedon keskustassa, Asemalla, Ilmarisissa ja Littoisissa, mikäli kuhunkin on riittävästi ilmoittautuneita. Sen mukaisesti palkataan myös ohjaajia.    

Lisätietoja: Jaana Jantunen, p. 050 303 4743, jaana.jantunen@evl.fi

Hakulomake koululaisten päiväleirien ohjaajan työhön.


KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ HAUTAUSMAILLE (kymmenen työntekijää)

3.6.—7.7.2019 (viisi työntekijää) 

8.7.—11.8.2019 (viisi työntekijää)

Kummallekin jaksolle valitaan neljä kesätyöntekijää Liedon ja Keisvuoren hautausmaille sekä yksi Tarvasjoelle.
Työ on puutarhatyötä: nurmikon leikkausta, kukkien istutusta, kastelua ja kitkentää. Lisäksi kesätyöntekijä toimii Liedon kirkon esittelijän sijaisena. Palkka: 1200 €/kk.

Lisätietoja: Laura Markula, p. 050 575 1442, laura.markula@evl.fi

Hakulomake hautausmaiden kesätyöntekijäksi 


KAUSITYÖNTEKIJÄÄ HAUTAUSMAILLE (23.4.–13.10.2019)

Tehtäviin kuuluu hautausmaan ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoa ja kunnossapitoa sekä hautojen hoitoa. Kausityöntekijä voi myös toimia seurakuntamestarin sijaisena. Valitun on oltava iältään vähintään 18 vuotta  sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (työturvallisuus, seurakuntamestarin tehtävät). Arvostamme puutarha-alan koulutusta, työkokemusta, koneiden käyttötaitoa, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Palkkaus: KirVESTES 303 / 1850,47 €/kk.

Lisätietoja: Laura Markula, p. 050 575 1442, laura.markula@evl.fi

Hakulomake kausityöntekijän työhön 

 


KIINTEISTÖHUOLLON KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ (1–2 työntekijää) 6.5.–30.9.2019 

Tehtäviin kuuluu kiinteistöjen huolto- ja kunnostus sekä piha- ja hautausmaa-alueiden hoito. Edellytyksenä vähintään 18 vuoden ikä (työturvallisuus), kiinteistönhuollon koulutus ja/tai kokemus kiinteistönhuollon tehtävistä. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus toivottavaa. Palkkaus: KirVESTES 401 / 1911,09 € /kk.

Lisätietoja: Markku Ilonen, p. 040 829 8723, markku.ilonen@evl.fi 

Hakulomake kiinteistönhuollon kesätyöhön


RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÖITÄ (kaksi työntekijää)

leirikeskus Halssiin ajanjaksoille 3.6.–11.8.2019.   

Ruokapalvelutyöntekijä avustaa leirikeskuksen keittiötyössä ja työskentelee emännän alaisuudessa. Ruokapalvelutyöntekijällä on oltava hygieniapassi. Palkkaus T3 (9,41 €/h).  

Lisätiedot: Ulla Louhe, p. 040 718 8494.  

Hakulomake ruokapalvelutyöntekijän työhön


KIRKON ESITTELIJÄÄ  3.6.-11.8.2019 LIEDON KIRKKOON 

Kirkon esittelijä esittelee Tiekirkkona toimivaa Liedon kirkkoa. Kirkon esittelijä toimii myös suntiona kasteissa, vihkimisissä ja hartauksissa sekä suntion apuna konfirmaatioissa. Edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä sekä suomen kielen lisäksi hyvä englannin kielen suullinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Kirkon esittelijän on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Palkka: KirVESTES 201 /  1547, 16 €/kk.

Lisätiedot kirkon esittelijän työstä: suntio Elina Tupala, p. 050 5980 754, elina.tupala@evl.fi 

Hakulomake kirkon esittelijän työhön