Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä on toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, joka tehdään joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa. Käytännössä tutkitaan sitä, ettei avioliitolle ole laissa säädettyjä esteitä kuten alaikäisyys, voimassa oleva avioliitto tai liian läheinen sukulaisuussuhde. Kun vihkipari tulee asioimaan kirkkoherranvirastoon, henkilöllisyystodistukset tulee ottaa mukaan. Avioliiton esteiden tutkinta on suoritettava viimeistään viikkoa ennen vihkimistä, mutta se kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Päätös on voimassa neljä kuukautta.

Maistraatit vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon 1.3.2017 alkaen. Avioliittolain muutosten tultua voimaan sekä samaa että eri sukupuolta olevien parien avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan seurakunnissa ja maistraateissa samalla tavalla. Seurakunnista esteiden tutkinta voidaan tehdä ainoastaan kirkon jäsenille.