AVOIMET TYÖPAIKAT

Kesäksi 2018 tarvitsemme työntekijöitä useisiin tehtäviin! Löytyisikö alta juuri sinun oma paikkasi? Tutustu kesätyöpaikkoihimme, kysy rohkeasti lisää, jos jokin mietityttää – ja lähetä hakemuksesi!  

Kaikkien kesätyöpaikkojemme viimeinen hakupäivä on perjantaina 2.3.2018.  Valinnoista ilmoitetaan maaliskuun aikana. Kesätyöpaikkoja voi hakea sähköisesti  tai toimittamalla tulostetun lomakkeen kirkkoherranvirastoon, osoitteeseen Hyvättyläntie 6, 21420 Lieto. Hakulomakkeen voi myös noutaa kirkkoherranvirastosta.

Kesällä 2018 tarvitsemme

LEIRIAVUSTAJIA (10) seuraaville ajanjaksoille: 

1) 4.6.-22.7. 2018 (kaksi leiriavustajaa)

2) 4.6.-15.7. 2018 (kaksi leiriavustajaa)

3) 4.6.-16.8.2018 (kaksi leiriavustajaa)

4) 11.6.-1.7.2018 (neljä  leiriavustajaa)

Leiriavustajilta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää, reipasta ja vastuuntuntoista työotetta, iloista asennetta sekä kykyä toiminnan organisoimiseen ja nuorempien ohjaajien tukemiseen. Palkkaus:  KirVesTes 201 /  1515, 17 €/kk Lisätietoja: Yvonne Smidtslund, p. 0500 630 251, yvonne.smidtslund@evl.fi

Hae leiriavustajaksi:

 Sähköinen hakulomake.

Tulostettava hakulomake.


HAUTAUSMAILLE KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ

4.6.—8.7.2018 (viisi kesätyöntekijää) sekä 9.7.—12.8.2018 (viisi kesätyöntekijää). Kummallekin jaksolle valitaan neljä kesätyöntekijää Liedon ja Keisvuoren hautausmaille sekä yksi Tarvasjoelle.

Työ on puutarhatyötä: nurmikon leikkausta, kukkien istutusta, kastelua ja kitkentää. Lisäksi kesätyöntekijä toimii Liedon kirkon esittelijän sijaisena.  Hakijan tulee olla työsuhteen alkaessa vähintään 17-vuotias. Palkka: 1200 €/kk.


HAUTAUSMAILLE KAUSITYÖNTEKIJÄÄ (16.4.–14.10.2018) Tehtäviin kuuluu hautausmaan ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoa ja kunnossapitoa sekä hautojen hoitoa. Kausityöntekijä voi myös toimia suntion sijaisena. Valitun on oltava iältään vähintään 18 sekä suntiona työskentelyn tähden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Arvostamme puutarha-alan koulutusta, työkokemusta, koneiden käyttötaitoa, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Palkkaus: KirVESTES 302 / 1746,79€/kk .


KIINTEISTÖHUOLLON KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ (1–2) 1.5.–31.8.2018 Tehtäviin kuuluu kiinteistöjen huolto- ja kunnostus sekä piha- ja hautausmaa-alueiden hoito. Edellytyksenä vähintään 18 vuoden ikä. LVI-osaaminen, ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus toivottavaa. Palkkaus: KirVESTES 401 / 1871,58 € /kk.


Hae hautausmaiden kesä- ja kausityöntekijän sekä kiinteistönhuollon kesätyöpaikkoihin:

Sähköinen hakulomake. 

Tulostettava hakulomake.

Lisätietoja hautausmaiden kesä- ja kausityöntekijöiden työstä: Laura Markula, p. 050 575 1442, laura.markula@evl.fi ja  kiinteistönhuollon kesätyöntekijän työstä: Markku Hyssälä, p. 0500 538 388.  


KOKKIA (5.5.–5.8.2018) leirikeskus Halssiin.  Edellytyksinä ammatillinen perustieto ja tehtäväalan tuntemus, vähintään 18 vuoden ikä, hygieniapassi. Palkkaus T2 (10,30 €/h).  

RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÖITÄ (2) leirikeskus Halssiin ajanjaksoille 6.6.–5.8. sekä 11.6.–5.8. Edellytyksinä vähintään 17 vuoden ikä, hygieniapassi. Palkkaus T3 (9,26 €/h).  

Lisätiedot kokin ja ruokapalvelutyöntekijöiden työstä leirikeskuksessa: vastaava kokki Ulla Louhe, p. 040 718 8494.  

Hae leirikeskuksen kokin ja ruokapalvelutyöntekijöiden tehtäviin:

Sähköinen hakulomake.

Tulostettava hakulomake.


KIRKON ESITTELIJÄ 6.6.-12.8.2018 LIEDON KIRKKOON.  Kirkon esittelijä esittelee Tiekirkkona toimivaa Liedon kirkkoa. Kirkon esittelijä toimii mahdollisesti myös suntion sijaisena ja apuna kirkollisissa toimituksissa, kuten kasteissa ja vihkimisissä, sekä hartauksissa ja jumalanpalveluksissa.  Edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä sekä suomen kielen lisäksi hyvä englannin kielen suullinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Kirkon esittelijän on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.  Palkka: KirVESTES 201 /  1515, 17 €/kk.

Lisätiedot kirkon esittelijän työstä: suntio Elina Tupala, p. 050 5980 754, elina.tupala@evl.fi 

Hae kirkon esittelijäksi Liedon kirkkoon:

Sähköinen hakulomake.

Tulostettava hakulomake.